Contact Mail Contact Phone
Vivere Otium d.o.o.- Naše usluge
Vivere Otium d.o.o.- Naše usluge

Upravljanje projektom

Ako već imate udjela na hrvatskom tržištu nekretnina – neko zemljište, plan, projekt ili čak jednu ili dvije nekretnine – potrebni su Vam stručnjaci na terenu za planiranje, izgradnju, upravljanje, kako bi Vaša investicija prešla na sljedeću fazu svog razvoja.

Imati pouzdanog partnera na terenu u Hrvatskoj, stručnjaka za izgradnju nekretnine i transakcije na tržištu nekretnina koji je potpuno upoznat s Vašim stavovima i potrebama, može ukloniti mnogo tereta u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju.

Uz naše pouzdane partnere izradili smo naše poslovanje na način da budemo stručnjaci u svakoj fazi imovinskog procesa od kupnje i razvoja zemljišta, preko planiranja i izgradnje projekta, do gotove nekretnine i postići profit. Mi bi mogli biti upravo partner kojeg ste tražili kako biste upotpunili ovu vitalnu posredničku ulogu.

Naše usluge su:

1. Faza planiranja

 • Analiza troškova
 • Savjetovanje tokom planiranja
 • Pregovori s lokalnim tijelima o kriterijima planiranja
 • Održavati redovite i česte kontakt s ključnim igračima općine
 • Kordinacija projekta s važećim prostornim planovima (PPU, UPU, DPU)
 • Precizna specifikacija projekta u skladu s vašim željama
 • Koordinacija planiranih prijedloga
 • Koordinacija procesa planiranja

2. Faza projektiranja

 • Prezentacija / prijedlog različitih arhitekta
 • Definiranje projektnog zadatka
 • Odrediti arhitektonske usluge
 • Koordinirati process projektiranja
 • Upravljanje procesom ishođenja građevinske dozvole
 • Pregovori s općinom o potrebnim infrastrukturnim zahvatima
 • Ishođenje suglasnosti za potrebne infrastrukturne mjere

3. Faza prije izgradnje

 • Izrada dokumentacije za natječaj/ponudu (troškovnik)
 • Evaluacija zaprimjenih ponuda
 • Pomoć Investitoru kod odabira izvođača radova
 • Podrška u pregovorima i ugovaranje ugovora i pregovori s odabranim izvođačem radova
 • Pregovori s nadležnim lokalnim jedinicama

4. Faza izgradnje

 • Kompletno upravljanje projektom u cijeloj fazi izgradnje
 • Po potrebi izbor glavnog izvođača
 • Praćenje faze izgradnje i kontrola proračuna
 • Upravljanje projektom kako bi se postigli ciljevi klijenta
 • Koordinacija radova i aktivnosti između klijenta, projektanata i izvođača
 • Organizacija završnog tehničkog pregleda
 • Ishođenje uporabne dozvole za gotovi objekat

5. Tehnički nadzor

 • Pružanje obveznog i propisanog tehničkog nadzora i inspekcije
 • Nadzor izgradnje koja osigurava usklađenost s građevinskom dozvolom, zakonom o građevinarstvu i posebnim propisima
 • Pregled i vođenje knjige o izgradnji
 • Kontinuirani tehnički nadzor i revizija izvršenih radova

6. Faza poslije izgradnje

 • Etažiranje višestambenih građevina
 • Prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama
 • Po potrebi uspostava pravnih osoba za kupnju